زمین سلامت، زمین شاد

31 مرداد 1398
نویسنده:  

بحث فرهنگ و تمدن از دیرباز در کشور ما ایران یکی از نقاط قابل اتکا و  ارزشمند بوده و هست. کشور ما ایران با قدمت چند هزار ساله دارای تمدنی بسیار غنی می باشد که همه  بحثهای علوم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و از همه مهم تر سلامت و حفظ محیط زیست را شامل می شده است. موضوع بحث این ماه که شامل سلامت، فرهنگ و تمدن  میشود ،بحث بسیار غنی هست که از ادوار گذشته تا به امروز را در بر  میگیرد. اگر سری به متون تاریخی ایران بزنیم شاهد احترام و تکریم محیط زیست و همچنین حفظ منابع طبیعی ازجمله آب می باشیم. در گذشته حفظ محیط زیست در قالب زمین و  نعمتهای آن عنوان می شده است. در فرهنگ ایران باستان همه ساله جشن های فصلی به پاس تشکر و تکریم نعمت هایی که خداوند از جانب زمین به  انسانها عطا  میکرده است، برپا می شده است. همان طور که در کتاب مینوی خرد نوشته احمد تفضلی پیرامون احوالات مردم گذشته آمده است،  مردم زمین را هنگامی شاد  میدانستند که این ۱۰ اتفاق در آن رخ می داد:

اول هنگامی که انسانی پارسا در آن زندگی کند. دوم در آن محل عبادت برپا شود. سوم جایی که حیوانات در آن زندگی کنند. چهارم زمینی که در آن کشاورزی شود. پنج زمینی که خانه زیان کاران ویران شود. شش زمینی است که از حاصل آن در راه خدا استفاده شود. هفتم زمینی که در آن آب این مایه حیات مورد تکریم قرار گیرد. هشتم زمینی که از آن انسان های نیک در آید. نهم زمین ویرانی که آباد شود. و دهم زمینی که در آن نیایش خداوند انجام شود.

جالب این جاست که بدانیم گذشتگان هنگامی زمین را آزرده می دانند که آبادانی هایش ویران شود!!

به همین سبب مردم ایران همیشه در آبادانی و حفظ حیات خاک خویش کوشا بودند و همواره در جهت ساخت و آبادانی در جهت حفظ و استفاده صحیح از منابع زیستی خود می کوشیدند.

به عنوان مثال یکی از ارزشمند ترین میراث به جای مانده از گذشتگان قنات یا کاریزهای برجای مانده در جای جای کشور می باشد که به منظور حفظ و کنترل منابع آب ایجاد شده است .این علم که توسط ایرانیان باستان ابداع شده است، هزاران سال قدمت دارد. قدمت بسیاری از  قناتهای ایران از چند هزار سال متجاوز است. این اختراع کاربردی که در جهت حفظ و استفاده صحیح از  آبهای زیر زمینی ابداع شده است، حتی امروزه نیز در قسمت مهمی از روستاها و مناطق مسکونی و کشاورزی و دامداری کشور معمول و متداول است. به شکلی که می توان گفت قنات یکی از ارکان اصلی کشت و زرع در نواحی خشک و نیمه خشک و حتی مناطق نیمه کوهستانی کشور می باشد .

 

و اما قنات یا کاریز چیست؟

بنا به تعریف قنات مجموعه ای از چاه در امتداد یکدیگر و با عمق های متقاوت است که با کمک یک کانال به هم متصل گردیده است. این چاه ها و کانال ذکر شده همگی به یک چاه اصلی و عمیق متصل می شوند که آب اصلی از آن سرچشمه می گیرد و با کمک سایر اتصالات ذکر شده از عمق به طرف سطح زمین راهنمایی می شود .

 در ایران حدود 35۰۰۰ رشته قنات وجود دارد که سالانه حدود 8.2 میلیارد مترمکعب آبدهی داشته و حدود ۱۱ درصد از برداشت منابع آب زیرزمینی را شامل  میشود .

اچ ای وولف در کتاب  قنـاتهای ایـران طول قنـات های ایران را 2۷4۰۰۰ کیلومتر عنوان کرده است. بدین ترتیب طول  قناتهای ایران 43 برابر طول دیوار چین با 635۰ کیلومتر و 8۱ برابر قطر کره ی زمین با ۱4663 کیلومتر طول است.

در کتاب تاریخ اجتماعی ایران نوشته مرتضی راوندی آمده است که مردمان ایران زمین از روزگاران قدیم،  ارزش مند بودن آب را درک کرده بودند. همان طور که  میدانیم  موقعیت جغرافیای فلات ایران از طرفی و همچنین کمبود این مایع حیاتی، به شکلی بوده است که همواره ارزش آن را نزد ایرانیان دوصد چندان نموده و آن را در جایگاه برتری قرار داده بوده است. باید ذکر نمود که ارزش آب نزد پادشاهان ایران باستان از نظر سیاسی و اجتماعی به قدری با اهمیت بوده است که درزمان هخامنشیان، اگر کسی زمین بایری را با احداث قنات آبیاری  میکرد، تا پنج نسل، از پرداخت هر گونه مالیات معاف بود .

در شریعت مقدس اسلام نیز به مسئله سلامتی و حفظ و نگهداری از زمین بار ها و بار ها اشاره شده است. کلمه ماء در قرآن 63 بار ذکر شده است و حیات همه جان داران را به آب وابسته می داند. همچنین از  نقشهای گوناگون آن در زمین از جمله احیای زمین، سرسبزی طبیعت ، رویش گیاهان رنگارنگ ،پیدایش مراتع، مزارع و باغ ها با درختان مختلف و انواع گوناگون میوه ها، سخن رفته است .

نظر شما

ماهنامه فرهنگی ، هنری ، اجتماعی ذهن آویز با تلاش جمعی از فرهیختگان و صاحبنظران جامعه در صدد است تا با رویکرد سلامت محور به مسائل جامعه بپردازد. این ماهنامه ، 28 ام هر ماه به صورت تمام الکترونیک از طریق وبگاه www.zehnavizonline.ir با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود.خوشحالیم قدمی هرچند کوچک برای سلامت جامعه بر می داریم.

ذهن آویز

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن